ODGOVORNOST DO BLIŽNJEGA

Aktivno in enakovredno vključevanje vseh učencev v življenje na šoli, v medsebojnem spoznavanju, sodelovanju in spoštovanju.