UVODNA ANKETA

Kje smo in kam želimo s projektnimi dejavnostmi priti?

V začetku vseh naših dejavnosti smo z anketo preverili, kako odgovorno naši učenci pristopajo h glavnim projektnim temam: k pridobivanju znanja, k skrbi za naravo in zdravje in k dobrim odnosom do sošolcev. Anketo smo izvedli v celotni generaciji 3. in 6. razredov. Njihovi odgovori nam pomenijo odskočno desko in nadvse koristno povratno informacijo za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti.

Priprava in izvedba ankete ter analiza rezultatov: Štefka Svetelj, prof. šp. vzg.