Erasmus akreditacija izbranim šolam omogoča 7-letno sodelovanje v mednarodnih aktivnostih (2021–2027). Vse aktivnosti pa imajo en sam glavni namen: pozitivne novosti vnesti v domače okolje in izboljšati področje na šoli, v lokalnem okolju in širše, ki potrebuje izboljšave.

.

Kot področje za izboljšave smo na naši šoli izbrali temo odgovornost – v najširšem smislu. Menimo, da bo mlad človek, ki se zaveda odgovornosti do sebe, svojih dolžnosti, zdravja, okolja ter odgovornosti do sočloveka, sestavljal družbo prihodnosti, v kateri bo prijetno živeti.