VSEBINSKA IZHODIŠČA

Projekt je osredotočen na razvoj odgovornosti mladih do sebe in drugih. Naš glavni izziv je, kako doseči aktivnejšo vlogo učenca v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki bo usmerjena na lastne učne in osebne dosežke, skrb za zdravje, skrb za okolje in na dobre medsebojne odnose.

 

Razviti želimo sodobne učne metode, ki bodo prispevale k povečanju notranje motivacije učencev in učiteljev ter k učinkovitejšemu soočanju s kompetencami 21. stoletja.

 

Zaposlenim projektne dejavnosti omogočajo vseživljenjsko učenje ter poklicni in osebni razvoj. Vsem sodelujočim pa poleg vsebinskih novosti tudi razvoj jezikovnih kompetenc ter medkulturno izkušnjo.

 

V času trajanja projekta bodo v skladu s cilji projekta potekale številne projektne dejavnosti in mobilnosti: izobraževanja v tujini, delovni obiski na tujih izobraževalnih institucijah, gostovanja tujih šol pri nas, gostovanja tujih strokovnjakov.

 .

.

GLAVNI CILJI PROJEKTA

 

  1. Odgovornost za lastne dosežke. Doseči želimo aktivno vlogo učencev v učno-vzgojnem procesu, večjo notranjo motivacijo, boljše učne rezultate, trajnejše znanje, pozitiven odnos do šole.

 

  1. Odgovornost za svoje zdravje in okolje. Želimo, da učenci skrb za psihofizično zdravje in varstvo okolja ozavestijo kot način življenja ter razmišljajo in delujejo v smeri samooskrbnosti.

 

  1. Odgovornost za iskanje in širjenja znanja. Izboljšati želimo bralno in digitalno pismenost ter kulturo, za dostopanje do virov informacij, njihovo uporabo, kritično presojo in splošno razgledanost.

 

  1. Odgovornost do ranljivejših skupin. Povečati želimo aktivno vključevanje učencev iz socialno šibkih okolij v življenje na šoli, v medsebojnem sodelovanju in spoštovanju.

 

Koordinatorka projekta:

Ana Marija Rožman, mag. prof. slovenščine

ana.marija.rozman@os-sencur.si