SPEEDY READER

.

Tekmovanje v hitrem bralnem razumevanju angleških besedil

 

Po vzoru tekmovanja Bralni dirkač, ki smo si ga na OŠ Šenčur zamislili in ga začeli izvajati v prejšnjem Erasmus projektu Knjiga me zmiga, da bi z njim spodbujali učence k hitrejšemu in učinkovitejšemu branju, smo v šol. letu 2021/22 začeli izvajati dejavnost Speedy reader tudi pri angleščini. Učenci so z glasovanjem za eno od ponujenih možnosti najprej izbrali logo projekta. Nato pa so se lotili bralnih izzivov.  Pri pouku angleščine od 6. do 9 razreda se spopadajo z neznanimi besedili, jih hitro preberejo, potem pa odgovarjajo na vprašanja v spletnem okolju Quizizz. Kdor je pri tem najuspešnejši, postane Speedy reader! Dejavnost vodi Katja Golouh, prof. angleščine.