2. 6. 2022

 

Članica tima Erasmus je za vse učitelje in vzgojitelje naše šole, ki so želeli, pripravila pedagoško delavnico, na kateri so se učili uporabljati spletno orodje Canva.
.
Pod njenim vodstvom so se udeleženci delavnice prijavili v spletno orodje ter oblikovali svoje prve izdelke. Canva omogoča tako oblikovanje plakatov, čestitk, predstavitev, kot tudi videov, urejanje fotografij in drugih multimedijskih izdelkov (npr. GIF). Brezplačno in z licencami je dostopnih mnogo fotografij, animacij, ikon in predlog. Vsi izdelki se sproti shranjujejo v oblak, avtoji jih med seboj lahko delijo, skupaj oblikujejo, pošiljajo, prenašajo. Poleg vsega pa učiteljem omogoča vključevanje in sodelovanje tudi v razredu z učenci.  
Canva je hitro prevzela vse navzoče in ob koncu srečanja so bili nad orodjem vsi navdušeni. Ravnateljica je zaposlene še dodatno spodbudila z natečajem oblikovanja šolskih pohval in priznanj ob koncu šolskega leta.  
Komaj čakamo, da nove ideje predstavimo našim učencem!
.
.
Delavnico je pripravila in vodila Manja Primožič, prof. razrednega pouka z angleščino.