IKT pri pouku jezikov – preizkušeno dobro!

.

Učitelji, člani projektnega tima Erasmus, se ves čas izobražujemo in iščemo inovativne, sodobne in uspešne učne poti do učencev.

Eden od prednostnih ciljev Erasmus projektnega leta 2021/22 je smiselna raba IKT dejavnosti pri pouku tujih jezikov in materinščine.

Digitalne tehnologije v razredu so postale stalnica – a kako našim učencem ponuditi kar najboljše?

 

Na tem mestu predstavljamo nekaj IKT dejavnosti, ki smo jih izvedli z učenci pri pouku jezikov in jih delimo kot primer dobre prakse.