BARCELONA, ŠPANIJA

piše: NEŽA KERN

Datum mobilnosti: 22. 11. 2021 – 27. 11. 2021

 

Ob koncu meseca novembra sem se v okviru Erasmus projekta Moj svet – moja odgovornost, odpravila na izobraževanje v Barcelono.

Barcelona je glavno mesto španske pokrajine Katalonija in drugo največje mesto v Španiji. Ponaša se s prijetno mediteransko klimo, odprtimi ljudmi in številnimi znamenitostmi. Med slednje zagotovo prištevamo zgradbe, ki jih je zasnoval arhitekt Antoni Gaudi. Njegova edinstvene stvaritve (npr. La Sagrada Familia, park Guell ter hiši La Pedrera in Casa Batllo) v Barcelono privabljajo številne turiste, ki občudujejo njegovo genialnost in iznajdljivost.

 

Barcelona pa ni le mesto znamenitosti, temveč tudi mesto, ki ponuja številne priložnosti za izobraževanje in osebno rast. Tokrat sem se odločila za eno izmed izobraževanj, ki jih ponuja organizacija Europass Teacher Academy. Udeležila sem se petdnevnega seminarja s področja poučevanja tujega jezika z naslovom »Creative Strategies For Language Learning: Make it Easy, Make it Real«. Izobraževanje je temeljilo na dejavnostih za spodbujanje in razvijanje učenčevih sporazumevalnih zmožnosti v tujem jeziku (branje, pisanje, govorjenje in poslušanje). Usmerjeno je bilo v smiselno in inovativno uporabo tradicionalnih in digitalnih učnih orodij, poudarek pa je bil tudi na upoštevanju različnih učnih tipov in mnogoterih inteligentnosti. Hkrati smo pridobili nova znanja o tem, kako spodbujati učenčevo kreativnost, kritično mišljenje ter odgovornost za lastno znanje in napredek. Veseli me, da je bil seminar zasnovan tako, da smo bili udeleženci aktivno vpeti v razlago in dejavnosti, poskrbeli pa so tudi za številne brezplačne kulturno-izobraževalne dejavnosti. Kot velik plus štejem tudi dejstvo, da je bilo na našem seminarju prisotnih enajst učiteljev iz enajstih različnih držav, kar nam je omogočilo odlično primerjavo izobraževalnih sistemov ter zanimivo izmenjavanje izkušenj in mnenj.

 

Z udeležbo na seminarju sem pridobila in nadgradila številne kompetence. Obnovila sem znanje o teoretičnih izhodiščih s področja poučevanja tujega jezika ter se seznanila z izsledki najnovejših raziskav s tega področja. Poleg tega sem izboljšala svoje komunikacijske kompetence ter pridobila na tekočnosti in suverenosti pri izražanju v tujem jeziku. Seznanila sem se tudi s številnimi digitalnimi orodji (spletne strani in aplikacije) ter pridobila ideje za dejavnosti, ki bodo spodbudile učenčevo aktivnost in ustvarjalnost.

Seminar v Barceloni mi je ponudil možnost, da kritično ovrednotim svoje dosedanje delo. Na podlagi predstavljenih dejavnosti in idej preostalih učiteljev sem oblikovala bogat nabor inovativnih dejavnostih, ki jih bom z veseljem vključila v svoj učni plan.

GALERIJA SLIK