BRALNI DIRKAČ

.

Tekmovanje v hitrem bralnem razumevanju slovenskih besedil

 

V letu 2020/21 smo začeli izvajati prav posebno šolsko tekmovanje – tekmovanje  v hitrem bralnem razumevanju! 

Namenjeno je učencem od 3. do 9. razreda. Z njim nadaljujemo tudi v letu 2021/22.

Učenci se nanj vse leto pripravljajo z bralnimi treningi – pri urah slovenščine in doma preko spletne učilnice.

 

 

Bralne treninge pripravljajo učiteljice razredne stopnje, na predmetni stopnji pa učiteljice slovenščine.

 

Tekmovanje vodi Katarina Klajn, prof. slovenščine.

 

 

Postani bralni dirkač tudi ti! 

 

LETO 2021/22

Tekmovanje je potekalo 5. za razredno stopnjo od 3.-5. razreda in 23. 5. za predmetno stopnjo od 6.-9. razreda preko spletne aplikacije Quizizz. Z velikim veseljem smo razglasili bralne dirkače leta 2022. Najhitrejši bralci so prejeli priznanje, prvouvrščeni v posameznih kategorijah tudi knjižne nagrade, ki jih je za naš natečaj prispevala Mladinska knjiga