BOOK CREATOR IN STOP MOTION

16. 3. 2022

 

Učitelji se vsakodnevno srečujemo z izzivi javnih predstavitev. Klasični powerpoint pozna mnoge, v marsičem privlačnejše alternative. Naši učitelji so se na tokratni delavnici seznanili z dvema od spletnih orodij za pripravo razgibanih in interaktivnih izobraževalnih vsebin, ki ju lahko uporabimo kot podporo pri razlagi snovi v razredu, ponujata pa tudi vrsto drugih didaktičnih možnosti:

 

Spletno aplikacija BOOK CREATOR omogoča:

  • multimedijsko razlago različnih predmetnih področij,
  • izdelavo multimedijske spletne knjige/časopisa/učbenika,
  • spletno predstavitev določene teme z dodanimi (interaktivnimi) nalogami,
  • izdelavo digitalnega portfolia,
  • poročila (po zaključeni projektni nalogi, skupinskem delu ipd.).

Ogledali smo si primer digitalne knjige z dodanimi nalogami in se naučili izdelati digitalno knjigo oz. predstavitev za svoje predmetno področje.

 

Spletna aplikacija STOP MOTION STUDIO omogoča hitro ustvarjanje animacij. Aplikacijo si brezplačno naložimo na tablice ali telefone. Ogledali smo njene osnovne funkcije ter izpostavili pomembne vidike za uporabo v razredu. Ogledali smo si nekaj primerov animacij naših učencev (učenci lahko naredijo voščilnico, oglas, animirani film …) ter sami izdelali kratko animacijo.

 

Delavnico sta pripravili in vodili Tanja Bogataj, prof. razrednega pouka, in Katja Golouh, prof. angleščine.